Helsingfors behöver anställa tusentals nya sjuksköterskor

Mejlans sjukhus är ett av de största sjukhusen inom Helsingforsregionen. Foto: Wikipedia Common. Kredit: Paasikivi

Helsingfors står inför ett akut behov av att snabbt anställa tusentals nya sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom områden som barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård.

Under den senaste tiden har särskilt mycket fokus lagts på hur man kan attrahera lågavlönade arbetstagare till Helsingfors, speciellt med tanke på de ökande bostadskostnaderna och minskade bostadsbidragen.

Inom en snar framtid kommer Helsingfors att behöva tusentals, om inte tiotusentals, yrkesverksamma inom social- och hälsovårdssektorn för att fortsätta utföra sina kritiska uppgifter.

Går i pension

En fjärdedel av stadens vård- och omsorgspersonal går i pension de kommande åren.

Enligt beräkningar från den kommunala pensionsförsäkringsgivaren Kevas kommer 2 000 sjuksköterskor att gå i pension i Helsingfors under de närmaste tio åren.

Forskare vid Helsingfors stad hävdar dock att det verkliga behovet är mycket större. Inom tio år kan det finnas arbete för 3 000 sjuksköterskor, och år 2040 kan behovet vara dubbelt så stort, upp till 6 000 sjuksköterskor.

Detta beror på den åldrande befolkningen och det ökande behovet av vårdtjänster.

Den höga migrationen till huvudstaden och de förväntade ökningarna i födelsetal, tillsammans med behovet av fler vårdgivare inom äldreomsorg och förskolan, kommer också att öka efterfrågan på arbetskraft.

Trots att befolkningen i Helsingfors är yngre än i resten av Finland är behovet av tjänster och därmed även arbetskraft, särskilt inom vårdsektorn, stort på grund av stadens storlek.

Forskaren Hanna Ahtiainen från Helsingfors stads informationstjänst påpekar att Helsingfors har en speciell situation som medför unika utmaningar inom tidig barndomsutbildning och undervisning, med tanke på att hälften av landets invandrarbefolkning bor i huvudstadsregionen.

- Helsingfors präglas av befolkningens mångfald, vilket kan skapa unika utmaningar när det gäller behovet av tjänster, säger Ahtiainen.

Å andra sidan kan invandringen bidra till att mildra arbetskraftsbristen, men att anställa utländsk arbetskraft kan vara komplicerat på grund av språkliga och utbildningsrelaterade krav.

De höga bostadskostnaderna förvärrar arbetskraftsbristen ytterligare, och det kan vara svårt att locka arbetskraft till lågavlönade jobb i Helsingfors.

Enligt Helsingfors stads informationstjänst har endast en femtedel av bostäderna rimliga priser, om man definierar rimliga priser som boendekostnader som inte överstiger 40 procent av inkomsten.

Källa: Yle Uutiset