Inställd tågtrafik i södra Sverige.

Flera arbeten utförs vilket påverkar tågtrafiken. Resenärerna uppmanas att räkna med långa restider. Foto: Trafikverket

Inställd tågtrafik på flera sträckor väntar bland annat på sträckan till och från Göteborg och tågtrafiken som kommer att stängas av genom Varberg i tre hela dygn. Den 6-9 oktober utförs flera arbeten som påverkar tågtrafiken kraftigt till och från Göteborgs Central. Resenärer uppmanas att söka sin resa i förväg – och räkna med längre restider.

Trafikverket ska uppgradera ett signalställverk och utföra banarbeten. Det betyder att fjärr- och pendeltåg till och från Göteborgs Central ställs in vid olika tidpunkter och på olika sträckor under de här dagarna.

Dessa sträckor påverkas:

  • Västra stambanan (Göteborg-Alingsås-Falköping-Skövde-Stockholm)
  • Västkustbanan (Göteborg-Kungsbacka-Varberg-Malmö)
  • Älvsborgsbanan (Uddevalla-Herrljunga-Borås)
  • Bohusbanan (Strömstad-Uddevalla-Göteborg)
  • Norge/Vänerbanan (Säffle-Ed-Vänersborg-Göteborg)
  • Viskadalsbanan (Borås-Varberg)
  • Jönköpingsbanan (Töreboda-Falköping-Göteborg-Jönköping-Nässjö)
  • Kust till Kustbanan (Göteborg-Borås)

I Varberg pågår dels arbeta vid Vareborg och Hamra i projektets södra del, dels från Varbergs station och norrut längs den nya godsbangården samt på delar av Viskadalsbanan.

 

– Det är mycket jobb vi ska hinna med under tiden avstängningen är. Vi ska spårrikta alltså justera spåren till rätt höjd- och sidoläge med en spårriktarmaskin. Dessutom lägga in nya spårväxlar och utföra arbeten med signalanläggningen, säger Stephan Larsson, Trafikverket och delprojektledare järnväg Varbergstunneln.

Projektet kommer även genomföra markarbeten samtidigt och montera spårnära bullerskydd.

Ibland behöver jobba utföras natt och helg för att kunna arbeta säkert och störa tågtrafiken så lite som möjligt. En del spårnära arbeten kräver också att tågtrafiken stoppas. Tågstoppen sker oftast på nätter och helger då påverkan på tågtrafiken resandet blir som minst.

Källa: Trafikverket