Debatt Stoppa tågkaoset

Invånarna på tågsträckan Uppsala-Tierp-Gävle har fått nog. Foto: daria nepriakhina/unsplash

Kampanjen Stoppa tågkaoset har sammanställt en fyra punkter lång kravlista riktad till Region Uppsalas ägarrepresentant i Mälardalstrafik, ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Region Uppsala och styrelseordförande i Mälardalstrafik. Nu har vi fått nog. Vi kräver direkt handling från Mälartåg/MTR och Region Uppsala, skriver Mats Elenäs som är den som ligger bakom kampanjen.

Vi är invånare i olika åldrar och samhällsgrupper som bor längs tågsträckan Uppsala-Tierp-Gävle och som inte längre kan sköta våra jobb och vårt dagliga liv på grund av det konstanta kaos med omfattande förseningar, inställda tåg och försämrad turlista som uppstått sedan Mälartåg/MTR tog över tågtrafiken på sträckan Uppsala-Tierp-Gävle från UL (Gamla Upptåget), skriver Mats Elenäs och fortsätter.

Trots stora påtryckningar till tågoperatörerna och politikerna i Region Uppsala händer absolut ingenting.

Trots att operatören Mälartåg/MTR från start brutit mot avtalet genom att inte leverera den service som utlovats så håller politiker i Region Uppsala envist fast vid avtalet med Mälartåg/MTR.

Dessutom genomförs nya prishöjningar för enkelresor och tågkort.

Detta är inget annat än en skymf mot oss skattebetalare som bor på landsbygden i Region Uppsala.

Vi som bor på landsbygden i regionen är helt beroende av tågtrafiken för att kunna sköta våra jobb och studier, ta oss till fritidsaktiviteter och livsnödvändig service som t ex sjukvård, tandläkare, bank och butiker som tyvärr inte längre finns kvar i vår bygd – och vi betalar dyra pengar för att den ska fungera.

Kravlistan:
1. Avtalet med Mälartåg/MTR omedelbart sägs upp
2. Tågen mellan Uppsala–Tierp-Gävle går i tid
3. Tågen går varje halvtimme
4. Reseersättningssystemet förenklas

Källa: Stoppa tågkaoset! / mitt skifte