Framtidens järnväg är digital

a
Digital mätning av bromsbelägg har hjälpt DSB att gå från reaktivt underhåll till proaktivt underhåll innan fel uppstår.

Digital besiktning ger effektivt underhåll. Aarsleff Rail har utvecklat ett system som monteras i spåret och mäter slitage på tågets bromsbelägg med hög noggrannhet. I Danmark har järnvägsbolaget DSB 3 anläggningar i drift. Mätningen sker medan tåget passerar på sträckan med en hastighet på upp till 60 km/h.

ABI-systemets 120 000 mätningar i dygnet matas direkt i DSB’s underhållssystem, där dom hjälper till att optimera underhåll av tågsätten. Aarsleff Rails system kan levereras för många typ skanningar av underredesdetaljer för inspektion av hjul, kopplingar eller axlar.

Många års erfarenhet

Aarsleff Rail började arbeta med digital besiktning redan 2015, för att kunna dra nytta av ny teknik i de traditionella sätten att arbeta med tågunderhåll. Utgångspunkten var att utforska potentialen för automatiska kontrollenheter placerade direkt ut i spåret, där tåg passerar. Fördelen var uppenbar; tåg passerar besiktningsenheten under normal trafik och banan ger en stabil bas för inspektionsenheten som enkelt monteras i spåret.

bild

Hur fungerar systemet?

När ett tåg närmar sig, öppnar skannerlocket sig, sex kameror tar bilder av tågets undersida som passerar, innan locket stängs igen. Skanningsenheten styrs från ett skåp i närheten.

Med en specialutvecklad algoritm beräknar systemet slitaget på. När bromsbeläggen når en specificerad minimitjocklek skickar ABI-systemet ett meddelande till underhållssystemet och en arbetsorder för byte av bromsbelägg genereras. När ett tåg passerar en scanner efter sitt verkstadsbesök registrerar ABI-systemet att byte har skett och arbetsordern bockas av i underhållssystemet.

Datainsamling

Med 120 000 mättningar av bromsbeläggsmätningar varje dag genererar ABI-systemet en stor mängd data. ABI-mätningarna registreras i ett system där färgkoder markerar tillståndet för varje bromsbelägg.

Hos DSB i Danmark, utvärderas kvaliteten på ABI-systemets data på såväl stabilitet som noggrannhet. På skärmarna kan DSB enkelt följa bromsbeläggens faktiska skick. Ett slitet bromsbelägg visar sig som rött, medan en grön färg indikerar ett nytt bromsbelägg. Färgerna är skalade från dessa två ytterligheter så att slitaget på varje unikt bromsbelägg kan följas.

Ytterligare information Automatic Brake Inspection systemet är första utgåva av visionsystemet från Aarsleff Rail. Undervagnsskanningen erbjuder många möjligheter för digital inspektion av tågundervagnselement med direkt inmatning i tågoperatörens underhålls- och flottledningssystem.

bild

Mer information om systemet finns att läsa HÄR!

 

Kontakta Stinne Sander för mer information

Maila: ssan@aarsleffrail.com

Mobil: +45 2942 0275

bild