Ny analys visar akut brist på lastbilschaufförer i Europa 

Internationella vägtransportunionen rapporterar en brist på 380 000 förare förra året. Foto: gabriel santos/unsplash

En ny analys från SNAP, den digitala marknadsplatsen för transportbranschen, visar att den ökande efterfrågan på onlineleveranser och bristen på nya förare som ansluter sig till branschen har uppnått en avgörande punkt. Det saknas tillräckligt med kvalificerade förare för att hantera de nuvarande transportkraven.

Analysen visar:

  1. Över en tredjedel (34%) av lastbilschaufförerna är 55 år eller äldre.
  2. Internationella vägtransportunionen (IRU) rapporterar en brist på 380 000 förare förra året, endast täcker 10% av efterfrågan.
  3. Jobbmöjligheter inom transport och logistik ökar med 13% varje månad i år i Europa.

IRU:s generalsekreterare, Umberto de Pretto, varnar för att krisen med för få förare accelererar snabbt och hotar hela kontinenten. Bristen mellan pensionerade och nya förare kan tredubblas redan 2026, vilket påverkar miljoner godstransporter och passagerarresor.

Myra McPartlin, chef för företagsaffärer på SNAP, poängterar att utmaningen att behålla lastbilschaufförer har pågått länge. Tillsammans med Brexit och ökad efterfrågan på leveranstjänster sedan pandemin blir branschen ohållbar. Den minskande tillströmningen av nya förare gör att vi nu står inför en kritisk situation.

Den ökade efterfrågan beror delvis på den ökande e-handeln och livsmedelsleveranser. Undersökningen visar att det hittills under 2023 har genomförts 239 miljoner matleveranser och 180 miljoner matvaruleveranser i Europa.

Forskning visar att bristande säkerhet på lastbilsparkeringar är ett stort bekymmer för många förare och bidrar till bristen i hela Europa.

Europaparlamentets transportutskott beslutade tidigare i år att införa strikta tidsfrister för att bygga fler säkra lastbilsparkeringar i hela Europa i ett försök att åtgärda förarbristen. SNAP ifrågasätter dock om detta kommer att vara tillräckligt.

McPartlin betonar att förarnas säkerhet är av största vikt och måste åtföljas av rättvisa löner och bättre arbetsvillkor. Företaget åtar sig att säkerställa förarnas välmående genom att samarbeta med servicepartners för att förbättra säkerheten på lastbilsparkeringar i hela Europa genom Intruck-appen. Detta garanterar att förare kan vila säkert, ta regelbundna pauser och hålla koncentrationen på vägen.

Om nuvarande trend fortsätter visar prognoser från Cedefop att "fordons- och maskinförar"-branschen kommer att uppleva en minskning på 1,6% i sysselsättningstillväxt fram till 2035, trots ökad efterfrågan och krav på fler förare.