HyperloopTT presenterade nytt kapselsystem för expressfrakt

Hyperloop Express Freight är en inledning till en bransch förväntad att växa från 260 miljarder USD år 2020 till över 484 miljarder USD år 2030. Bild: HyperloopTT

HyperloopTT, ett ledande företag inom transport och tekniklicensiering med fokus på höghastighetstransport, har avslöjat detaljer om HyperloopTT Express Freight, sitt nya innovativa kapselsystem för godstransport som lovar att revolutionera transporten med sin hastighet, effektivitet och hållbarhet.

Systemet utvecklades i samarbete med Tangerine, ett prisbelönt designföretag specialiserat på transportdesign och levererar produktinnovationer till kunder över hela världen.

hyp5

Logistikcenter för HyperloopTT transportservice. Bild: Hyperloop TT

Det nya designen, som visas i en animerad video, grundar sig på fyra nyckelfaktorer: snabb lastning av gods, integration i befintlig infrastruktur, maximalt lastutrymme i kapslarna och flexibilitet för att möta olika kundbehov.

Snabb kostnadseffektivt alternativ

I HyperloopTT:s genomförbarhetsstudie för Great Lakes Hyperloop från 2020, utförd av Transportation Economics Management, visade det sig att ett expressgodsalternativ för Hyperloop skulle vara mer kostnadseffektivt än luft- och lastbilsalternativen samtidigt som varor levererades snabbare och mer hållbart. Hyperloop Express Freight är en inledning till en bransch förväntad att växa från 260 miljarder USD år 2020 till över 484 miljarder USD år 2030.

HyperloopTT Express Freight möjliggör snabb godstransport med förskjutna dörrar för samtidig lastning och lossning, dubbla dörrar på båda sidor och det snabbaste och mest energieffektiva last- och lossystemet Collins Rollerball. Principen DockLock från HyperloopTT:s passagerarkapslar integreras i befintlig infrastruktur.

Sänkt golv

Lastutrymmet inuti kapseln maximeras genom att sänka golvet för att rymma standardflygfraktkontainrar och lägga till en liten dörr mellan strukturräfflorna för extra interiörutrymme samtidigt som en Hyperloop-lastenhet används. Designen erbjuder flexibilitet för olika kundkrav genom en konfigurerbar layout för Hyperloop-lastenheten som anpassas till typen av gods och kundbehoven.

Andrés de León, VD för HyperloopTT, förklarade:

- Hyperloop Express Freight kommer att förändra sättet varpå gods transporteras över hela världen i grunden. Genom att inkludera nyckelinnovationer som snabba, automatiserade lastsystem, maximal lastkapacitet och flexibla konfigurationer har vi utvecklat en Hyperloop-design som är optimerad för att transportera gods med en hastighet som aldrig tidigare skådats till mer överkomliga priser än luft- och vägtransport. Denna nya standard för transporter kommer att möjliggöra större effektivitet, hållbarhet och flexibilitet i leveranskedjor över hela världen, och vi är stolta över att leda denna transportrevolution.

Tangerines team leds av Matt Round, Chief Creative Officer förklarade:

- Vi har utvecklat en lösning för expressfrakt. Vår forskning visade tydligt att varje kreativ tanke och designbeslut vi tog skulle hjälpa till att minska tiden det tar för godset att färdas från avsändning till leverans. Vår lösning är en blandning av kreativa språng och rigorösa matematiska beräkningar.

Hittills har HyperloopTT gjort betydande framsteg, inklusive konstruktionen av världens första fullskaliga Hyperloop-testanläggning, säkrat över 40 patent och utvecklat den första försäkringsramen och säkerhetscertifieringsriktlinjerna för kommersiella Hyperloop-system.

Tidigare under 2023 tilldelades HyperloopTT och dess partner en upphandling värd 800 miljoner euro för att bygga det första kommersiella Hyperloop-systemet i Italien, finansierat av Europeiska unionens NextGenerationEU-program.

Källa: Hyperloop TT