Saab får beställning på uppgradering av Gripen – värd en halv miljard

Foto: Saab

Saab har fått en tilläggsbeställning från FMV för att säkerställa fortsatt drift och förmågehöjning av Gripen C/D. Ordervärdet uppgår till 579 miljoner kronor.   

Tilläggsbeställningen omfattar bland annat framtagning av nya utvecklings- och simuleringsmiljöer för Gripen C/D samt framtagning av nya stödsystem som ska underlätta harmoniseringen av Gripen C/D och Gripen E för försvarsmakten. Beställningen innefattar även kompletteringsbeställning av apparater och hårdvara.

– Uppgraderingen av Gripen C/D är ett viktigt steg för att bibehålla en hög operativ förmåga i den turbulenta omvärld vi lever i. Den är också betydande för att kunna ha Gripen C/D i drift bortom 2030, säger Lars Tossman, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.