EU:s import av kritiska metaller från Ryssland fortsatt omfattande

Tullstatistik som webbsajten Disclose kommit över visar att importen av kritiska metaller från Ryssland som inte omfattas av sanktioner – som titan, aluminium och nickel – långtifrån upphört sedan kriget i Ukraina.

Det gäller i synnerhet importen av titan till flygindustrin, där det ryska bolaget Vsmpo-Avisma är en av dominanterna på titanmarknaden i världen.

Europa är fortfarande i hög grad beroende av ryska metaller. Det bekräftas av omfattningen av importen. Sedan kriget i Ukraina har Europa importerat kritiska metaller från Ryssland till ett värde av mer än 13 miljarder euro, enligt Discloses avslöjande.