Stellantis och Orano i samarbete kring "svart massa"

Foto: Claus Ableiter/Wikimedia Commons

Urangruvbolaget Orano vill tillsammans med biltillverkaren Stellantis skapa ett samriskföretag kring batteråtervinning – med målet att producera ”svart massa”, ett svart pulver fullproppat med kritiska metaller i en fabrik som Orano vill bygga i Dunkerque i Frankrike.

Genom förbehandling av batterier skapas ”svart massa”.

Samriskföretaget ska fokusera på just det: mekanisk konvertering av batterier till ett högkoncentrerat aggregat av ädelmetaller. En teknik som företagen framhåller som disruptiv.

Stellantis kommer att bli huvudägare i samriskföretaget eller joint venturet, som ännu inte har något namn. Man kommer att samla in uttjänta fordonsbatterier och skrot från batterifabriker i Europa och Nordamerika som råvara i fabriken.