Järnvägsplanen för Ostlänken Sillekrog - Sjösa har fastställts

Järnvägssträckan är är cirka 19 kilometer lång. Bild: Trafikverket

Nu har Trafikverket beslutat att fastställa järnvägsplanen för Sillekrog-Sjösa i Nyköpings kommun, Södermanlands län. En viktig milstolpe för att komma vidare i projektet.

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping. När Trafikverket bygger ut järnvägen ökas tillgänglighet, det blir kortare restider och punktligare tåg och utbyggnaden bidrar samtidigt till en större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Sträckan Sillekrog-Sjösa i Nyköpings kommun är cirka 19 kilometer lång och passerar till stor del i ett skogs- och jordbrukslandskap med höjdryggar och dalgångar. Järnvägen går därmed omväxlande på bank i något upphöjt läge, i skärning i något nedsänkt läge och på bro för att passa in i landskapet. Stor vikt har lagts på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden.

Korta fakta om Ostlänken

  • 16 mil dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping
  • 3 regioner (Stockholm, Södermanland och Östergötland)
  • 5 kommuner (Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping)
  • 5 nya resecentrum (Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping)
  • 25 procent av Ostlänken byggs på bro eller i tunnel
  • Maximal hastighet för tågen på Ostlänken blir 250 kilometer i timmen
  • Preliminär byggtid 2024-2034, öppnar för trafik 2035

bild
Kartan visar Ostlänkens sträckning från Järna till Linköping. Karta: Trafikverket

Källa: Trafikverket