Tyskland: Trippelalliansens recept försämrar den ekonomiska patientens tillstånd

Skyline av ett industriområde i tyska Dormagen. Foto: Wikipedia Common. Kredit: Niklas Bildhauer (Användare gerolsteiner91)

Tysklands ekonomi balanserar på randen och behovet av en regering som ser helhetslösningar blir alltmer akut. Det riktas svidande kritik mot regeringens åtgärder: Hemlösheten har skjutit i höjden med nästan 60 procent på ett år.

När expertrådet för bedömning av den ekonomiska utvecklingen, de så kallade "ekonomiska vise männen", presenterade sin årsrapport nyligen, kunde de inte dölja sin besvikelse.

Tillståndet i Tysklands ekonomi är alarmerande. Ökande fattigdom, en hotande avindustrialisering och förfallande infrastruktur utgör en lång lista av brister. Bostadsbyggandet saktar ner. Tyskland har sedan coronapandemins början haft den lägsta ekonomiska tillväxten i hela eurozonen.

Ekonomiskt slitage

Tyskland i ekonomiskt slitage: Ekonomer tvivlar på tillväxt nästa år I år kommer den tyska ekonomin att minska. Att den ska resa sig nästa år tvivlar många ekonomer på – även om de ekonomiska vise männen förutspår en minimal BNP-tillväxt på 0,7 procent.

På kort sikt lider den tyska ekonomin av tre symptom. För det första lider industrin av ökade energikostnader. Den förlorade fördelen av billig rysk gas är en annan negativ faktor.

Källa: DPA/Wirtschaftswoche