Sandvik vinner gruvutrustningsorder värd 200 miljoner i Kongo-Kinshasa

Foto: Sandvik

Sandvik meddelar att de har fått en stor order på gruvutrustning för underjordsdrift från Jimond Mining Management Company (JMMC). JMMC är ett dotterföretag till det kinesiska JCHX Mining Management Co., Ltd., en global tjänsteleverantör till gruvindustrin. Utrustningen kommer att användas vid koppargruvan Kamoa-Kakula i Demokratiska republiken Kongo. Ordern är värderad till cirka 200 miljoner kronor.

Ordern inkludera truckar, lastare samt produktionsborriggar. Leveranserna är planerade under de första tre kvartalen 2024.

– Sandviks intelligenta lastnings- och transportutrustning har använts vid Kamoa-Kakula sedan 2019 och det är glädjande att vi återigen har valts att leverera våra högproduktiva lösningar. Med den här ordern utökar vi också vårt samarbete med JMMC till att inkludera intelligenta underjordsborrar. Det vittnar om styrkan och kvaliteten i de lösningar vi levererar, säger Mats Eriksson, affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions.