Varbergs hamn och OX2 inleder samarbete för havsbaserad vindpark

Varbergs hamn. Foto: MFN

OX2 och Ingka Investments har avtalat med HallandsHamnar om att etablera ett lokalt kontor och en servicehamn i Varbergs hamn för den havsbaserade vindparken Galene.

Avtalet innebär att parterna ska utforska möjligheterna att bygga kontors- och lagerlokaler samt tillhandahålla kajutrymme och utrustning i hamnen för den framtida driften av vindparken. I maj 2023 erhöll OX2 regeringens tillstånd att upprätta vindparken cirka 20 kilometer utanför Hallands kust nära Varberg. Vindparken består av upp till 21 vindkraftverk med en maximal höjd på 340 meter och beräknas producera cirka 1,7 TWh elektricitet, vilket täcker behoven för ungefär 340 000 hushåll.

"Vi ser fram emot att bidra till utvecklingen av Varbergs hamn genom att etablera kontor, lager och driftinfrastruktur. Hamnen kommer att spela en central roll i byggandet och den framtida driften av Galene, vilket kommer att tillföra betydande mängder kostnadseffektiv och förnybar el till regionen", säger Emelie Zakrisson, ansvarig för havsbaserad vindkraftutveckling på OX2.

Henrik Nanfeldt, COO på HallandsHamnar AB, tillägger: "Vi ser positivt på intentionsavtalet, vilket skapar möjligheter för ett långsiktigt samarbete där vi säkerställer elförsörjningen och bidrar till Hallands gröna omställning. Det ger oss även en möjlighet att diversifiera vår verksamhet i Varberg utöver att driva Sveriges ledande skogshamn."

OX2 och Ingka Investments samarbetar för att utveckla tre havsbaserade vindparker i Sverige: Galene på Västkusten, Triton i södra Sverige och Aurora mellan Öland och Gotland. Slutgiltiga beslut om tillstånd för att bygga Triton och Aurora ligger hos regeringen, medan tillståndet för Galene redan är beviljat. Dessa tre projekt kan potentiellt producera upp till 30 TWh elektricitet.