E.ON har anslutit tre nya vindkraftparker samt batterianläggning i Norrland

E.ON bygger elinfrastruktur för cirka fem miljarder kronor per år och har under hösten anslutit ytterligare tre stora vindkraftparker i Västernorrland. På bilden anslutningen till Hästkullen, i det så kallade Nysäterklustret, vilken färdigställdes för tre år sedan. Foto: E.ON.

Under hösten har E.ON färdigställt anslutningar till ytterligare tre större vindkraftparker samt en batterianläggning i södra Norrland.

–De senaste tio åren har E.ON anslutit över 2 200 megawatt förnybar el enbart i södra Norrland och arbetar för närvarande med ytterligare fyra större vindparksanslutningar i området, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution. 

I Sollefteå kommun har vindkraftparkerna Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden nu anslutits, där Arise inom kort driftsätter 39 vindkraftverk motsvarande 242 MW. Samtidigt har en ny vindkraftspark anslutits i Ögonfägnaden som ligger i Sollefteå, Strömsund och Ragunda kommuner, där Neoen driftsätter 10 verk med en installerad effekt på 57,4 MW samt även en batterianläggning med en installerad effekt på 52 MW.

Enligt Martin Höhler är anslutningar av stora vindkraftsparker och batterianläggningar avgörande för elektrifieringen av Sverige och för den omfattande energiomställning som nu sker i Norrland. Flera stora batterianläggningar driftsätts nu runt om i landet och ansluts till regionnätet för att fungera som reserver om elnätets frekvens skulle bli för låg och behöver stabiliseras. Samtidigt fortsätter E.ON att bygga regionledningar för att ansluta flera större vindkraftsparker, i bland annat Kramfors och Sollefteå, motsvarande en sammanlagd effekt på 560 MW.

Anslutning av större vindkraftsparker är ett omfattande arbete med byggnation av många mil ny elledning. Byggnationen föregås av en ofta lång process med bland annat projektering, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivning, markavtal och koncession.

Anslutningar av stora vindkraftparker kräver också ett nära samarbete med stamnätsägaren Svenska Kraftnät, vindkraftsutvecklaren och flertalet markägare.

Så långt det är möjligt byggs nya elledningar i tidigare anlagda elledningsgator.

Under de senaste 10 åren har E.ON investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den pågående reglerperioden från 2020 till 2023 innebär en investering på över 16 miljarder kronor, vilket är det största investeringsprogrammet i bolagets historia.

–Och med en årlig investeringstakt på mer än 5 miljarder kronor är vi fast beslutna att upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning samtidigt som vi möjliggör energiomställningen, säger Martin Höhler.