EU: Återvinning och återanvändning ett komplementärt system inom pappers- och kartongindustrin

Bilden visar härmed "ett komplementärt system inom pappers- och kartongindustrin". Foto: DS Smith

De europeiska branschorganisationerna Fefco och Die Papierindustrie hyllar EU-parlamentets beslut gällande förordningen om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR). Detta beslut markerar ett viktigt steg i synen på återvinning och återanvändning inom pappers- och kartongindustrin.

Enligt dessa organisationer har EU-parlamentet nu erkänt att det befintliga systemet för återvinning av papper, kartong och wellpapp ska ses som likvärdigt med återanvändbara förpackningar. För dessa branscher är det nu kritiskt att Europeiska rådet beaktar denna synpunkt i sina framtida beslut.

Valde en annan väg

I EU-kommissionens ursprungliga förslag prioriterades återanvändbara förpackningar genom införandet av strikta kvotregleringar. EU-parlamentet har nu valt en annan väg och ställt sig bakom skyddet av de befintliga och väl fungerande återvinningssystemen.

Denna förändring understryker vikten av att både återvinning och återanvändning kan samexistera som komplementära lösningar i strävan efter en mer hållbar förpackningsindustri.

Källa: Europeiska Unionen