98 procent uppfyller krav på vinterdäck - skärpta krav slopas

Det finns inga skäl att skärpa kraven på vinterdäck och däckutrustning ytterligare för tunga fordon. Foto: Adobe Stock

En omfattande utredning av Transportstyrelsen visar att det inte finns några befogade skäl att ytterligare skärpa kraven på vinterdäck och däckutrustning för tunga fordon.

– Vi har undersökt behovet av skärpta krav på vinterdäck för tunga fordon utifrån ett trafiksäkerhets- och framkomlighetsperspektiv och det regelverk vi har är tillräckligt, säger Omar Bagdadi, utredare vid Transportstyreslen.

Samarbetet mellan Transportstyrelsen och VTI, initierat i februari 2022 för att noggrant utvärdera kraven på vinterdäck för tunga fordon, har varit en djupgående analys av den nuvarande situationen. Resultaten av denna omfattande undersökning visar att en betydande majoritet, nämligen imponerande 98 procent, av lastbilarna lever upp till de befintliga kraven för vinterdäck. Genom en ingående granskning och noggranna analyser av tidigare regeländringar från 2019 har man upptäckt att dessa förändringar hade en minimal påverkan på efterlevnaden av kraven.

Transportstyrelsen drar därmed slutsatsen att det för närvarande inte finns något omedelbart och betydande behov av att ytterligare skärpa kraven för vinterdäck eller att förlänga vinterdäcksperioden för tunga fordon. Enligt deras bedömning är de aktuella kraven tillräckliga för att säkerställa en fortsatt hög nivå av trafiksäkerhet på vägarna för denna specifika fordonskategori.

– Självklart har däcken betydelse för trafiksäkerheten. Däck som inte är anpassade för vinterväglag kan givetvis få stor betydelse, men när däcken generellt sett är bra så är det andra faktorer som får mycket större betydelse för att en olycka ska ske. När en olycka sker så har det oftast brustit på ett eller flera ställen i en lång händelsekedja där många faktorer spelar in. Det kan till exempel orsakats av en annan trafikant eller dålig hastighetsanpassning av en förare, säger Omar Bagdadi.

Källa: Transportstyrelsen