Historiskt spadtag markerar starten på Svedala Stations ombyggnad

Trots den strålande skånska dagen var entusiasmen från deltagarna varm i kylan. Foto: Trafikverket

Svedala station genomgår en omvandling. Vid det historiska första spadtaget inleddes nyligen ombyggnaden av stationen  i samarbete, mellan Trafikverket Svedala kommun och Skånetrafiken.

Arbetet påbörjat av Trafikverket tillsammans med entreprenören Peab kommer att skapa två nya sidoplattformar för enklare resande och möjliggöra för längre tåg på sträckan. Dessutom byggs en gång- och cykelpassage under stationen för att förena stadens olika områden. Planen är att spåren ska vara klara i december 2024.

Det symboliska första spadtaget, som samlade näringslivet och media, betecknade en viktig startpunkt för stadens utveckling. Representanter från Trafikverket, Skånetrafiken och Svedala kommun diskuterade hur ombyggnaden kommer att förbättra stadens sammanhållning och resandet för invånarna.

"Projektet kommer verkligen lyfta stationsområdet och förbättra resmöjligheterna till och från staden. Det känns fantastiskt att vi äntligen kommit igång," säger Marie Sundling, projektledare på Trafikverket.

En av de framstående förbättringarna är att möjliggöra att Pågatågen kan stanna med tre ihopkopplade tåg, vilket inte bara ökar kapaciteten för passagerare utan främjar även miljövänliga transportalternativ och möter ökad efterfrågan.

Svedala stations ombyggnadsprojekt representerar en investering i hållbarhet och framtida transportlösningar. Det första spadtaget markerar Svedalas resa mot en mer sammanlänkad och framstående framtid.

Källa: Trafikverket