Ny plattform ska skydda kustsamhällen mot översvämningar

Som en del av denna satsning använder Van Oord Qlik för att utveckla världens första verktyg som möjliggör korsfiltrering mellan traditionellt isolerade discipliner: översvämningsskydd och naturvård. Bild: Van Oord

Qlik och Van Oord har tillsammans lanserat den senaste COP28-versionen av Climate Risk Overview Tool under FN:s klimatkonferens. Verktyget syftar till att skydda kuster och ekosystem från klimatförändringar genom att använda Qlik Sense för att förutsäga översvämningsrisker globalt.

Nederländska Van Oord, verksamt inom muddring, landåtervinning och konstruktion av konstgjorda öar, har lanserat en plattform för att skydda kustsamhällen mot översvämningar, meddelar dataanalysföretaget Qlik som plattformen använder sig av.

Genom detta partnerskap har Van Oord integrerat Qlik i sin hållbarhetsstrategi för att prioritera naturbaserade lösningar för översvämningsskydd. Detta inkluderar att sammanföra översvämningsskydd och naturvård för att skydda kuster genom att arbeta med naturen istället för emot den, exempelvis genom att plantera mangroveskogar.

Partnerskapet, med stöd från Business Data Challengers, strävar inte bara efter att främja hållbar tillväxt för Van Oord utan också att engagera globala samhällen i att prioritera naturbaserade lösningar för klimathot. Detta partnerskap är avgörande med tanke på FN:s och COP:s ökande krav på åtgärder mot klimatförändringar och speglar en viktig framstegsmöjlighet för en hållbar planet.