Dubbelspåret och Fyrspåret - två stora järnvägsprojekt går i mål

Klostergården station i Lund är en helt ny station som öppnas i samband med tidtabellskiftet Foto: Trafikverket

En historisk milstolpe. Två stora järnvägsprojekt, Fyrspåret Malmö-Lund och dubbelspåret Ängelholm-Maria, öppnar upp för betydande kapacitetsförbättringar längs järnvägen i södra Sverige. Skåne inleder Sveriges moderna järnvägsinfrastruktur.

– De båda färdigbyggda projekten tillför det skånska järnvägssystemet nya kapacitet av historiska mått. Det ger tågbolag och godsföretag möjlighet att öka turtätheten. Fler kan pendla till jobb och studier, och mer varor kan transporteras på ett hållbart sätt, säger Lennart Andersson, regiondirektör för Trafikverket.

Spårförbättringar och moderniserade stationer längs banan från Ängelholm till Burlöv samt en ny station vid Klostergården i Lund. Nu ökar tågkapaciteten, med fler stopp för Pågatågen mellan Malmö och Lund och invigning av Öresundstågstrafik på Burlövs station.

– Gammal och sliten järnväg har bytts ut mot en toppmodern och mer driftsäker anläggning. Färre tekniska störningar gynnar alla, och inte bara trafiken i Skåne utan också i hela Sverige, eftersom en störning snabbt fortplantar sig tågsystemet, säger Lennart Andersson.

b
Förutom att spårkapaciteten fördubblats på de båda sträckorna har sju stationer byggts om och moderniserats - Ängelholm, Kattarp, Ödåkra, Maria, Hjärup, Åkarp och Burlöv - och vid Klostergården i södra Lund har en ny helt ny station byggts. Foto: Trafikverket

Källa: Trafikverket