Järnvägsplanen för Sillekrog - Sjösa överklagas

Sträckan Sillekrog– Sjösa är cirka 19 kilometer lång. Foto: Trafikverket

Den tidigare godkända järnvägsplanen för sträckan Sillekrog-Sjösa har blivit föremål för överklaganden. Detta innebär att frågan nu ligger hos regeringen för beslut, efter att planen fastställdes den 2 november 2023.

Stockholm till Linköpings järnväg är överbelastad och behöver uppgraderas för att möta ökad efterfrågan på resor och godstransporter. Trafikverket bygger Ostlänken, en modern höghastighetsstambana mellan Järna och Linköping. Det är en del av ett framtida nätverk som binder samman storstäderna, förbättrar pendlingsmöjligheter och öppnar för snabbare tågresor i regionen. Projektet sträcker sig mellan 2017 och 2026 med målet att tågen ska rulla på Ostlänken år 2035.

Sillekrog–Sjösa är en del av detta och planläggs för att möta framtida behov med ökat samråd och planering. Järnvägsplanen för sträckan Sillekrog-Sjösa har blivit överklagad, vilket innebär att frågan går vidare till regeringen.

b
Kartan visar Ostlänken genom Nyköping, från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. Karta: Trafikverket

Källa: Trafikverket