Rapport från Industrirådet- Snabb och kraftfull utbyggnad av elproduktion och elnät

Johan Bruce, ansvarig el och energi, Skogsindustrierna, Aleksandar Zuza, utredare, IF Metall, Fredrik Olovsson, energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna, Camilla Brodin, energipolitisk talesperson, Kristdemokraterna och Kristian Ljungblad, public affairs, Jernkontoret diskuterade den nya rapporten på ett seminarium i Stockholm. Foto: Industrirådet

Sveriges välfärd och förmåga att hantera övergången till en fossilfri ekonomi kräver en konkurrenskraftig industri och en pålitlig elförsörjning. Hur kan detta uppnås? Idag presenterar Industrirådet en ny rapport som ger svar på många av dessa frågor.

Industrirådet, med företrädare från alla sektorer inom industrin, offentliggör idag en rapport som innehåller deras förslag för snabb och kraftfull expansion av elproduktion och elnät i Sverige. 800 000 arbetstillfällen inom industrin är beroende av en konkurrenskraftig industri, och varje industrijobb skapar ytterligare 1,1 jobb i underleverantörskedjan. En klar och stabil energipolitisk riktning krävs för att hantera klimatomställningen, ekonomin och sysselsättningen.

– Fossilfri elektricitet utgör en begränsande faktor för den ekonomiska utvecklingen vi nu bevittnar. Elförsörjningen måste därför vara en prioriterad fråga för politiken. Som det ser ut nu finns risken att elförbrukningen ökar snabbare än den nya kapaciteten kan byggas ut, säger Johan Bruce, ordförande i Industrirådets arbetsgrupp för elenergi och även ansvarig för el och energi på Skogsindustrierna.

Industrins investeringar i den gröna omställningen förväntas skapa minst 50 000 nya arbetstillfällen under de kommande åren. För att detta ska bli verklighet måste tillgången på relevanta utbildningar säkerställas, studenter måste lockas till dessa utbildningar, samtidigt som yrkesverksamma måste ges rätt förutsättningar för kompetensutveckling.

Flera lösningar övervägs, och därför bör energipolitiken fokusera på att skapa möjligheter för en snabb och kostnadseffektiv genomförande.

– För att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland måste vi lyckas genomföra investeringar i den fossilfria energiproduktion som krävs, samtidigt som de nya kraftledningarna byggs så snabbt som möjligt, säger Johan Bruce.