Energimyndigheten deltog i Sweden Indo-Pacific Business Summit i Singapore

Robert Andrén, Darja Isaksson, Johan Forssell, Anders Sjöberg och Jan Larsson. Foto: Energimyndigheten

Mellan den 4 och 6 december deltog Energimyndigheten i Sweden Indo-Pacific Business Summit. I Singapore samlades beslutsfattare, representanter från näringslivet och innovationsekosystemet både från den indopacifiska regionen och Sverige.

En av huvudpunkterna på agendan under Sweden Indo-Pacific Business Summit var hur Sverige och Singapore kan samverka för att skapa hållbara och klimatresilienta städer som även är nav för innovation. Fokus låg också på samarbets- och affärsmöjligheter kopplat till megaprojekt inom energi-, transport- och övrig samhällsinfrastruktur i regionen.

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell och Sveriges ambassadör i Singapore Anders Sjöberg belyste hur väl Sverige är positionerat som en strategisk innovationspartner till regionen.

Tillväxt genom grön och digital omställning

Nyligen presenterades Sveriges nya strategi för utrikeshandel, investeringar och global konkurrenskraft. Ett stärkt samarbete med Indien, Indonesien och andra länder i den indopacifiska regionen ligger i linje med strategin.

– Energimyndigheten har sedan ett flertal år tillbaka en närvaro i regionen genom våra acceleratorprogram i Indien, Indonesien och Sydostasien. Vår ambition framöver är att fortsätta vara en motor och accelerera antalet partnerskap inom energi- och klimatområdet. Sverige har möjlighet att göra stor skillnad och verka för twin transition, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Konferensdeltagarna fick en inblick i två stora investeringsprojekt som kommer att bidra till tillväxten i regionen. På Changi Airport i Singapore framtidssäkrar man flygplatsens kapacitet och roll som ledande flyghub. Tuas Port i Singapore förvandlas samtidigt till en grön och smart hamnnod genom miljardsatsningar på hållbarhet och digitalisering.

Premiär för nytt program

Samtidigt som Sweden Indo-Pacific Business Summit pågick, hade Energimyndighetens nya Business Accelerator Programme Southeast Asia premiär. En delegation bestående av de elva antagna bolagen fanns på plats och hade möjlighet att delta på konferensen och ytterligare bredda sina insikter och kontaktytor.

Företagens lösningar spänner från havskraft, smarta elnät och energieffektiva lösningar för luftkonditionering, till sjöfart, biogasproduktion och skogsinventeringar.

Representanter från Energimyndigheten tillsammans med de svenska företagen på plats i Singapore

Representanter från Energimyndigheten tillsammans med de svenska företagen på plats i Singapore.

Källa: Energimyndigheten