Skavsta Forest City - Vinnaren av Europan 17-tävlingen i Nyköping

Skiss Skavsta Forest City: låga träbyggnader med skog runtomkring sett uppifrån. Bild: Explore Skavsta

Europan 17-tävlingen har avslutats, och i Nyköping, Skavsta, tävlade sju bidrag där "Skavsta Forest City" blev segraren.

Enligt juryn bygger idén kring stadsrummet på att främja urbanitet i harmoni med bevarad sammanhängande natur och viktiga grönområden. Det stöds av ett bildmässigt starkt språk som inspirerar till diskussion om hur långt en sådan tanke kan drivas. Visionen för "Forest City" är att skapa en klimatpositiv stad med 10 000 arbetsplatser i närheten av Stockholm Skavsta Airport och den planerade Ostlänken järnvägsstation.

bild
Skiss Skavsta Forest City: en väg kantad med byggnader i trä. Illustration: Explore Skavsta

"Forest City" är en hybrid mellan skog och stad, där naturen och det urbana smälter samman till en levande och hållbar mix av innovation, produktion, kultur, turism, restauranger och djur- och friluftsliv. Några av förslagens framstående idéer inkluderar "Skogsboulevarden", "Talltorget", bilfria gator och byggnader i trä.

Projektledaren för fysisk planering Explore Skavsta, Charlotta Holm Klinth, uttrycker glädje över det stora antalet bidrag och idéer för Skavstas framtid. Alla tävlingsbidrag ses som viktig inspiration för det fortsatta arbetet med detaljplan och platsutformning. Dialogen kommer primärt att fortsätta med vinnarteamet, men även intressanta lösningar från andrapristagare och tredjepristagare kommer att utforskas i gemensamma workshops inför nästa steg av planeringen.

bild
Vinnarna i arkitekttävlingen med representanter från Explore Skavsta. Foto:  Explore Skavsta

Arlandastad Group och Explore Skavsta deltog i tävlingen tillsammans med Nyköpings kommun och Region Sörmland. Tobias Ossmark, strateg på Nyköpings kommun och en del av tävlingsarbetet, är nöjd med alla bidrag och betonar att varje bidrag har bidragit betydelsefullt till att utveckla förslagets värden i en bredare process. Det vinnande bidraget anses vara framgångsrikt eftersom det integrerar flera viktiga funktioner för området på ett inspirerande sätt och hanterar klimatanpassning och sociala frågor i samklang.