Isländska atNorth satsar miljarder på nytt datacenter i Kouvola

AtNorth har bekräftat nya planer på att utöka sitt nätverksfotavtryck till Finland med en ny megaplats planerad på en 21 hektar stor tomt i Kouvola. Den nya platsen, kallad FIN04, ligger 139 kilometer nordost om Helsingfors och 52 kilometer från Fredrikshamn nära staden Kouvola. Projektet ligger i linje med atNorths tillväxtstrategi och kommer att bli företagets tionde datacenter i Norden och dess fjärde campus i Finland. Illustration: atNorth

I den finländska staden Kouvola planeras ett stort datacenter av det isländska företaget atNorth. Investeringsbeloppet för detta ambitiösa projekt uppskattas till mellan 1 och 2 miljarder euro.

Det nya datacentret kommer att ligga nära UPM:s tidigare pappersfabrik vid Kymijoki-floden.

Det initiala kapacitetsmålet för datacentret är 60 megawatt, och enligt planerna ska den första fasen av byggnadsarbetet vara slutförd i slutet av 2025. När datacentret är helt färdigställt kan det ha en kapacitet på flera hundra megawatt.

Utnyttjar lokal arbetskraft

Byggnadsfasen förväntas skapa hundratals arbetstillfällen i området under flera år. AtNorths verkställande direktör, Eyjólfur Magnus Kristinsson, framhåller att man kommer att utnyttja lokal arbetskraft så mycket som möjligt under byggnadsfasen.

Datacentret i Kouvola kommer att vara atNorths fjärde anläggning i Finland. Till exempel i Esbo bygger företaget för närvarande ett datacenter med en kapacitet på 15 megawatt.

Byggstart nästa sommar

Atnorth har redan köpt en markyta på 21 hektar för datacentret. Området ligger på västra sidan av floden Kymijoki, nära Ummeljoen by. Beroende på hur snabbt tillståndsprocesserna framskrider, kan byggandet av datacentret potentiellt starta redan nästa sommar.

Kouvola och regionen runt sydöstra Finland har blivit en attraktiv plats för datacenter, där bland annat Google etablerade sitt första servercenter i Fredrikshamn redan 2011. Med atNorths nya satsning stärks regionens position som en viktig nod för datalagring och teknologisk infrastruktur i Finland.

Källa: Atnorth