Massiva investeringar i elnätet ställer krav på nätägare

De närmaste åren kommer ett stort antal föråldrade kabelskåp att behöva bytas ut och uppgraderas runt om i Sverige. ABB har kompatibla och användarvänliga lösningar för alla sorters behov. Foto: ABB.

Svenska nätägare satsar nu stort för att rusta upp dagens föråldrade elnät och hålla jämna steg med den ökade elektrifieringen. Det är viktigt att det här sker på ett långsiktigt hållbart och driftsäkert sätt, säger Pia Linusson på ABB, och lyfter fram en viktig knutpunkt i elnätet som bara måste fungera: kabelskåpen. Satsa på kompatibla produkter som håller över tid är hennes råd.

- Det är en spännande tid för oss i branschen. Våra kunder bland nätbolagen höjer investeringstakten för att klara av den omfattande omställningen och elektrifieringsvågen. En ny elnätsreglering är på gång och överallt byggs det nytt och uppgraderas för att upprätthålla dagens överföringskapacitet och få till ett framtida säkert och stabilt elnät, säger Pia Linusson, produktchef Kabelskåp & Fördelningscentraler, ABB.

Ett av de elnätsbolag som hon talar om är Vattenfall Eldistribution. I september 2023 gick bolaget ut med att man höjer den årliga investeringsnivån i sina elnät från 5 miljarder till 8–10 miljarder kronor fram till 2030. En dubblering alltså!

Och de är inte ensamma. Enligt Energimyndigheten kan Sveriges elbehov dubbleras redan till 2035, och då behöver landets nätbolag svara med motsvarande överföringskapacitet.

Hållbar svensk designklassiker

ABB har idag en ansenlig mängd installerade kabelskåp och fördelningscentraler runt om i Sverige. Att det knappt märks beror på att skåpen är designade för att vara osynliga och smälta in i offentlig miljö. Det såg den svenske industriformgivaren Carl-Arne Breger till, mannen bakom bland annat Televerkets klassiska knapptelefon Diavox och den brandgula cykelbarnsitsen i plast från 1970-talet.

- Ja det är en riktig designklassiker till kabelskåp. Hållbar och tidlös design som står sig och har blivit en så självklar del av den svenska stadsbilden att de knappt syns längre. Dessutom hållbart i betydelsen minskad miljöpåverkan och lång livslängd, säger Pia Linusson.

ABB:s fördelningscentraler finns överallt i det svenska samhället, såväl utomhus som inomhus. De klassiska silvergrå skåpen i korrosionsskyddad varmförzinkad plåt, de går också att få i andra färger, tillverkas och utvecklas på plats i Sverige, i ABB Kabeldons fabrik i Alingsås.

- Det är en stor fördel. Det är bra för utvecklingen av våra tekniska lösningar att kunna testa dem i nära samarbete med våra svenska kunder. Och en trygghet för kunderna att ha oss på nära håll och lätt kunna ringa vid frågor. Vi anordnar även kostnadsfria utbildningar för grossister och installatörer så att alla led ska ha god kännedom om våra produkter och tillämpningar, säger Pia Linusson.

Kompatibla och enkla att jobba med för montörer

ABB levererar och tillverkar kabelskåp och fördelningscentraler som ett komplett system där alla delarna testats och utvecklats ihop. Något som gör produkterna mer drift- och personsäkra och lättare att jobba med, berättar Pia Linusson:

- Vi gör anpassningar i våra kabelskåp så att installationen blir så enkel, snabb och säker som möjligt för montörerna. Det ska krävas få verktyg och handgrepp och även ny personal ska lätt och snabbt kunna förstå hur ett ABB-skåp fungerar. Något som är extra viktigt idag när det råder stor brist på erfarna montörer och tekniker.

En annan fördel med företagets standardsystem för kabelskåp är att de håller och är kompatibla över tid, säger Pia Linusson. Alltså både bakåt i tiden och framåt.

- Kunden ska inte behöva slänga ett skåp i onödan om det går att uppgradera. Det är varken miljövänligt eller ekonomiskt hållbart. Genom att ABB:s kabelskåp är kompatibla behövs inte det. Om du har ett äldre skåp och en komponent går sönder, är det rimligt att förvänta sig att de nya delarna ska vara enkla att integrera. Att inte kunna göra det skulle innebära onödigt slöseri och besvär för kunden.

bild
ABB erbjuder ett komplett sortiment av enkla och säkra kabelskåp för en mängd applikationsområden. Alla designade för att smälta in överallt och vara kompatibla över tid. Foto: ABB

Framtidssäkrade och flexibla

Hur ofta kabelskåpen behöver bytas ut eller uppgraderas framöver hänger på vad man kommer fram till i nästa elnätsreglering.

- Det här reglerar vad nätägarna kan ta betalt för och när de behöver köpa nytt eller uppgradera. Oavsett vad avskrivningstiden hamnar på i framtiden gäller det att satsa på kvalitet och produkter som är lätta att uppgradera och renovera, säger Pia Linusson.

Exakt hur behoven ser ut om tio år vet ingen, men i takt med att elektrifieringen och digitaliseringen ökar gäller det som nätägare att ha produkter som snabbt och enkelt kan anpassas efter kundernas behov och samspela med ny teknik.

Det kan exempelvis handla om snabbt förändrade laddningsbehov för personbilar och tyngre fordon.

- Oavsett behov är det viktigt att nödvändiga produkter finns tillgängliga för snabb leverans och att kabelskåpen är lätta att uppgradera med ny teknik. ABB erbjuder också beredningsprogrammet ConnectIT med vilket kunden lätt kan skissa på önskade lösningar för sin elfördelning och göra beställningar.

Kontakt: 

bild

Pia Linusson
Produktchef Kabelskåp & Fördelningscentraler
ABB Electrification Sweden AB
pia.e.linusson@se.abb.com

+46 (0)72 575 40 10

Välkommen till Fördelningsdagarna 2023

ABB bjuder under året in till Fördelningsdagarna både fysiskt på plats i Alingsås och digitalt via Teams. Nästa fysiska träff är 26/10, och digitala 23/11.