DB Schenker inför digitalt tullhanteringssystem

DB Schenker väljer nytt tullhanteringssystem från Descartes för sina verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Med elektronisk och automatiserad hantering av tulldeklarationer och tullager får DB Schenker en effektivare tullhantering samtidigt som företaget kan erbjuda sina kunder nya tjänster.

 

– Vi vill uppnå en modernare tullhantering samtidigt som ny EU-lagstiftning innebär stora utmaningar i att hålla vårt gamla system uppdaterat. Med Descartes lösning kan vi producera förtullningar på ett effektivare sätt och förhoppningsvis öka våra marknadsandelar genom ett smartare utbud av tulltjänster, säger Mikael Eriksson, Head of Customs på Schenker AB i Sverige.

Systemet GCT kommer bland annat ge DB Schenker möjlighet att ta emot och hantera tulldokument elektroniskt. Det höjer också produktiviteten genom att automatiskt generera exportdokumentation tillsammans med motsvarande importdokumentation länderna emellan i en integrerad process.

– Descartes uppfyller våra krav som en globalt etablerad helhetsleverantör av ett komplett och beprövat tullsystem. Vi är en del av en stor internationell koncern och för oss är det viktigt att våra leverantörer är på samma nivå, säger Mikael Eriksson.

Med lösningen från Descartes får DB Schenker nu en gemensam tullhanteringslösning för verksamheterna i Sverige, Norge och Danmark.

– Vi är glada och stolta över att kunna bidra till DB Schenkers utveckling och framgång. Vår kompletta SaaS-lösning för tullhantering är alltid uppdaterad för att uppfylla gällande krav och regleringar, och hanterar effektivt en stor mängd tulldeklarationer med hög grad av automatisering, säger Lars Persson, Sales Director Nordic Region på Descartes.