Snart börjar spårvagnarna rulla i Lund

I höst kan lundabor och pendlare börja åka spårvagn mellan Lund C och ESS. Detta står klart sedan politiska styrgruppen för Spårväg Lund C – ESS i dag haft sitt sammanträde.

– Lundaborna har gått och väntat på trafikstart tillräckligt länge nu och det finns en stor förväntan. Det gläder mig att det i och med regionens besked nu finns ett datum för trafikstart, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

I höst är det är det alltså dags för spårvagnarna att börja rulla genom Lund. Spårvägen knyter samman Lunds centrum och den växande stadsdelen Brunnshög i nordost. Lunds kommuns del av projektet har varit klart sedan länge men starten sköts upp på grund av att depån som regionen bygger och där spårvagnarna ska underhållas, försenades. Depån, som beräknas stå färdig till sommaren, blir arbetsplats för underhållspersonal, trafikledning och förare. Den första spårvagnen levereras i maj, resterande vagnar levereras därefter succesivt och redan i sommar kommer vagnarna att vara en naturlig del av gatubilden i Lund, då de innan trafikstart genomgår ett omfattande testprogram.

Spårvägen genom Lund byggs för att täcka framtida behov, skapar tillgänglighet och är viktig för Lunds utveckling. Varje dag reser 40 000 människor till och från Lund. Många av dem ska till sjukhuset, universitetet, Ideonområdet och forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Varje spårvagn, som rymmer cirka 200 personer, kan ta sig från Lund C till Brunnshög på mindre än 15 minuter.

– Spårvägen är viktig för Lunds utveckling och avgörande för att stödja den nya stadsdelen Brunnshög, med ESS och Max IV. Därför är det bra att Region Skåne idag, efter sina förseningar, äntligen kunnat ge besked om ett definitivt datum för trafikstart, säger Anders Almgren (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.