SAS får miljardstöd

Danska och svenska staten kliver in med ett lån till flygbolaget SAS på motsvarande 3,3 miljarder kronor. Garantin gäller upp till 90 procent av beloppet.

– Vi är glada över att vi har kunnat ingå ett avtal om kreditfacilitet med stöd av den danska och svenska regeringen. Avtalet ökar vår finansiella flexibilitet, vilket är avgörande i en tid då merparten av vår flygplansflotta står på marken, säger flygbolagets finanschef Torbjørn Wist i ett pressmeddelande.

Garantin ger SAS andrum för arbetet med att minska sina kostnader och att äska om ännu mer pengar. Förhandlingar pågår med den norska regeringen om ett statligt garanterat lån på drygt 1,6 miljarder kronor.

SAS har drabbats hårt av coronapandemin. Under mars månad sjönk passagerantalet med 60 procent och bara en begränsad del av inrikesavgångarna har kunnat genomföas. 5.000 personer i Skandinavien, motsvarande 40 procent av personalstyrkan är varslade.