Full aktivitet i Göteborgs hamn medan europeiska hamnar backar

Hamnar runt om i Europa har drabbats hårt av rådande coronapandemi. Det visar nyligen publicerade volymrapporter från Europas största hamnar. De europeiska hamnarna har också drabbats hårt av inställda anlöp, i flertalet hamnar har upp till 30 procent av anlöpen ställts in. Samtidigt har Göteborgs hamn ökat i containervolym och inga direktanlöp har varken ställts in eller planeras att ställas in.

De tio största hamnarna i Europa tappade i snitt fem procent av sina containervolymer under årets första kvartal jämfört med förra året, enligt hamnarnas egen rapportering. I kontrast till detta har containervolymerna i Göteborgs hamn istället ökat med åtta procent under samma period.

– Den europeiska trenden är nedslående, men samtidigt är vi extra stolta över att vi själva lyckats komma väl ut. Det har varit möjligt tack vare att vi tillsammans med alla våra partners och kunder fortsatt kunnat leverera en hög och flexibel servicenivå och utveckla vårt erbjudande, säger Dennis Olesen, vd på APM Terminals Gothenburg.

Det öppna förhållningssättet i Sverige gentemot omvärlden och att svensk industri kunnat fortsätta bedriva export under coronapandemin är andra viktiga faktorer som gör att Göteborgs hamn sticker ut i den europeiska hamnstatistiken menar Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn.

– Vi har ett brett linjeutbud, en mycket välfungerande järnvägsinfrastruktur på landsidan och en kapacitet som gör oss uthålliga även i tuffare tider. Vi ser att gods koncentreras till Göteborg från hela landet i stigande grad, när nu många ser över sina logistikkoncept.

Under samma tid har många oceangående anlöp ställts in runt om i europeiska hamnar vilket stört hamnarnas flöden. I Göteborg har inga direktanlöp ställts in – veckotrafiken till och från Asien med världens största fartyg har fortsatt gå, vecka efter vecka.

– Veckotrafiken mellan Göteborg och Asien utgör den viktigaste pulsådern för svensk import- och exportindustri och det har varit en nyckel att den trafiken kunnat hållas igång utan störning. Vi ser samtidigt hur fler delar av landet kan flytta gods till tågen och Göteborg, vilket är en trygghet och skapar kontinuitet och konkurrenskraft för hela Sveriges handel med omvärlden, säger Dennis Olesen.