​Flexibla elanvändare kan motverka kapacitetsbrist i elnätet

Fler bostäder, industrier och minskade klimatutsläpp kräver en ökad elektrifiering i Storstockholm. Därför sker rekordinvesteringar i nya och uppdaterade ledningar och kablar. Men innan allt är färdigbyggt kan kapaciteten i elnätet slå i taket under kalla dagar. Det kan flexibla elanvändare som deltar i SthlmFlex råda bot på.

Svenska kraftnät och de två regionnätsägarna Ellevio och Vattenfall Eldistribution har gått samman i ett forskningsprojekt som ska skapa och pröva en flexibilitetsmarknad i Storstockholm. I sin enklaste form innebär det att elanvändare och elproducenter kan bidra till att motverka att kapacitetsbrist uppstår i elnäten.

- För elanvändaren handlar det om att avstå eller minska elförbrukningen och för elproducenten att starta elproduktion. Flexibilitetsmarknaden är den första av sitt slag att testas i Storstockholm och med potential att bli den största i landet, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg, Svenska kraftnät.

Unikt projekt

Det som gör SthlmFlex unikt är att det sker i Sveriges största region, inom ett område med två regionnätsägare, Ellevio och Vattenfall Eldistribution.

- I Stockholmsregionen finns en tydlig påverkan mellan två olika regionnätsägare. Det innebär möjligheter att utbyta flexibilitetsresurser mellan olika regionnät, vilket inte har prövats tidigare, säger Niclas Damsgaard.

Nu börjar arbetet med att handla upp flexibilitetstjänsterna. Oavsett om tjänsten består av produktion, lagring eller förbrukningsreduktion lämnas den på en handelsplattform som, liksom hela projektet, ska utvärderas när det är klart. En marknadsundersökning genomfördes av Ellevio och Vattenfall Eldistribution under hösten 2019 och visade på ett stort intresse från aktörerna.

Mer effektivt system

- Vi har stora förhoppningar att vi bättre kan använda de samlade resurserna i Storstockholm för att möta utmaningarna kring elförsörjningen och få ett mer effektivt energisystem, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution.

Informationsmöten ska hållas dels för leverantörer av flexibilitetstjänster, dels lokala elnätsbolag i Stockholmsregionen.

- Med SthlmFlex förbereder vi oss för framtiden och ett mer dynamiskt elsystem samtidigt som det bidrar till att vi bättre kan möta elektrifieringen av Stockholmregionen. Nu hoppas vi att alla som har effektflexibilitet deltar på flexibilitetsmarknaden, säger Bengt Johansson på Ellevio.