Genombrott i österrikisk järnvägstunnel  

Österrikiska infrastrukturföretaget ÖBB slutförde nyligen borrningsarbetet i den 32,4 kilometer långa Koralmtunneln.

Kostnaderna för bygget, som startade 2013, beräknas till 5,4 miljarder euro. Tre 2500 ton tunga tunnelborrmaskiner borrade totalt 45,480 meter tunnel under sju år.

Tunneln som borrades dubbelt är den tredje längsta järnvägstunneln i Europa och innehåller även en 900 meter lång flykt- eller säkerhetstunnel, ett antal tvärgående förbindelsetunnlar och ventilationgångar.

Byggarbetet komplicerades på grund av sprickor i berggrunden. Geologiska förhållandena ledde bland annat till att man var tvungen att demontera två tunnelborrmaskiner och sätta ihop dessa igen.

Tunneln, som förbinder regionerna Steiermark och Kärnten, är för närvarande utrustad med ett inre skal.

Genombrottet markerar också slutförandet av tunneln för hela 133 kilometer långa Koralm-linjen, som inkluderar även Granitztal- tunneln.

Den fullständiga linjen, som kommer att ha 370 kilometer spår och 23 nya och moderniserade stationer, kommer att öppnas 2025.