SJ fälls för vilseledande klimatpåstående

SJ fälls av Reklamombudsmannen efter en reklamkampanj där företaget påstår att en flygresa mellan Stockholm och Göteborg släpper ut lika mycket koldioxid som 40 000 tågresor på samma sträcka.

Beräkningarna som reklamen baserades på hade utgått från SAS utsläppskalkylator. Men efter att reklamen publicerades ändrades siffrorna i källmaterialet, vilket innebar att flygresan motsvarade väsentligt färre tågresor sett till koldioxidutsläpp, cirka 25 000 resor.

Påståendet användes i en reklamfilm samt på annonsörens webbplats och Facebooksida och anmäldes för vilseledande av två anmälare.

Reklamombudsmannens opinionsnämnd fann att reklamen innehåller ett vilseledande miljöpåstående.