Cordel Norden AS förvärvar Congrid

Cordel Norden, en ledande leverantör av programvara till hantverkare och byggföretag, har kommit överens med Congrid Oy om att gå samman för att stärka produktportföljen och möjliggöra internationell tillväxt.

Cordel Norden tillhandahåller programvara och tjänster (SaaS) för attdigitalisera byggföretag och hantverkare. Företaget består av tre dotterbolag med 8 kontor i Norge och Sverige. Cordel Group har 110 anställda och betjänar mer än 75 000 användare från mer än 8 000 kunder.

Congrid Oy är marknadsledande inom SaaS-programvara för byggkvalitet och säkerhetshantering i Finland med mer än 150 kunder. Lösningen är ett värdefullt verktyg för mer än 10 000 aktiva användare inom byggbranschen. Congrid har 27 anställda i Finland och Sverige.

“Byggbranschen och hantverkarna måste följa en mängd regler och förordningar. Detta är mycket komplicerat och involverar många parter.

Congrid har en fantastisk lösning som hjälper företag och hantverkare att vara kompatibla och säkra på att information samlas in och bearbetas digitalt.

- Vi är mycket entusiastiska över de nya möjligheter som följer detta tillskott till vår grupp. Congrid är ett fantastiskt företag som har tagit en ledande position inom sitt område under de senaste åren. Lösningen kommer att vara ett bra komplement till vår befintliga portfölj, vi har och kommer att stärka vårt fotavtryck med programvaran inom kvalitet- och säkerhet i Norden”, säger Gustav Line, VD i Cordel Norden AS.

“Sedan 2013 har vi hjälpt byggföretag att styra sin kvalitetssäkring och sitt säkerhetsarbete i riktning mot transparens och datadrivet beslutsfattande.

Byggföretagen använder i allt högre grad fältdata i sin verksamhet. Det finns ett stort behov av en digital lösning som Congrid inom den nordiska byggsektorn. Vi har byggt en stark närvaro i Finland och stärker för närvarande marknaden i Sverige. Att gå samman med Cordel stöder vår strategi att bli nummer ett i Norden. Vi ser fram emot att bredda vårt nordiska fotavtryck med Cordel", tillägger Timo Makkonen, VD Congrid Oy.

 

bild
Timo Makkonen, VD Congrid Oy. Bild: Cordel