Höjt bostadsbidrag förlängs

Regeringen lägger nu fram ett lagförslag om en förlängning av det tidsbegränsade tilläggsbidraget riktat mot barnfamiljer som har låga inkomster.

Det fanns en förhoppning om att situationen hade lugnat ned sig men det vi ser nu är att pandemin håller i sig och restriktionerna är kvar. De som drabbas hårdast av smittan, och inte minst av restriktionerna, är familjer och personer som redan tidigare är utsatta på olika sätt, säger jämställdhets- och bostads­minister Märta Stenevi (MP) till TT.

"Marginalerna minskar"

Framför allt handlar det enligt Märta Stenevi om grupper där barn lever under barnfattigdom, dels familjer med försörjningsstöd, dels ensamstående föräldrar med låga inkomster.

Den gruppen har det väldigt tufft. Marginalerna minskar, de väldigt små buffertar man hade sedan tidigare har minskat och skuldsättningen ökar medan man får allt svårare att klara betalningarna månad för månad. Vi ser ett behov av att stötta upp den gruppen genom krisen.

Bidraget infördes i maj förra året under pandemins utbrott och var planerat att gälla till och med årsskiftet. Nu föreslås stödet lämnas från och med den 1 juli till och med den 31 december 2021.

Kostar drygt halv miljard

Rent praktiskt innebär det att tilläggsbidraget föreslås lämnas som ett separat bidrag utanför beräkningen av det ordinarie bostadsbidraget. Som mest handlar det om 1 325 kronor mer i månaden och den totala kostnaden har beräknats till till 560 miljoner kronor. Om det kan bli skäl till ytterligare förlängningar hänger samman med den generella ekonomiska utvecklingen och framförallt pandemins fortsättning, säger Märta Stenevi.

Det behöver vi återkomma till när vi vet mer hur det ser ut med vaccinationer och vilka möjligheter det finns att börja lätta på restriktionerna.