Hamnsveriges största solcellsanläggning invigd i Stockholm Norvik Hamn

Sveriges modernaste hamn, Stockholm Norvik, har nu utrustats med hamnsveriges största solcellsanläggning. Det är en satsning på förnybar energi som är helt i linje med Stockholms Hamnars långsiktiga miljömål.

Nu har Stockholms Hamnars nya solcellsanläggning i Stockholm Norvik Hamn i Nynäshamn driftsatts. Anläggningen är bolagets femte i ordningen och mäter hela 3600 kvadratmeter. Den kan leverera el med en toppeffekt på 605 kW och har en årlig produktion på 560 MWh, vilket motsvarar elförbrukningen för 25 genomsnittsvillor.

– Stockholms Hamnar fortsätter satsningen på förnybar energi enligt vår långsiktiga miljö- och klimathandlingsplan. Stockholm Norvik Hamn har nu utrustats med en takmonterad solcellsanläggning som blir störst i hamnsverige, säger Fredrik Lindstål (C), ordförande Stockholms Hamn.

Solcellerna är placerade på taket till hamnens största byggnad, en lagerlokal. Elen kommer att förbrukas inom hamnen och för hamndrift.

Idola Solkraft har byggt anläggningen som är Stockholms Hamnars femte solcellsanläggning. Den första invigdes 2013 i Frihamnen. Den totala topproduktionen för samtliga anläggningar är 995 MWh.

Stockholm Norvik Hamn stod färdig 2020 och har utformats med utgångspunkt att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan. Alla byggnader är uppförda enligt Miljöbyggnad Silver och är förberedda för att kunna utrustas med solcellsanläggningar på taken. Hela hamnen drivs med miljömärkt el och alla kajlägen är rustade för elanslutning av fartyg.