EU vill tvinga företag att anställa gig-arbetarna

EU-kommissionen vill förbättra arbetsvillkoren för gig-arbetare. Ett nytt lagförslag kan stå bolag som Uber och Wolt dyrt. Detta rapporterar SvD.

– Hälften av buden kan försvinna om vi tvingas anställa, säger Wolts policychef Olli Koski till tidningen.

EU-kommissionen har lagt fram ett lagförslag, som syftar till att förbättra arbetsvillkoren för gig-arbetare.

Lagförslaget slår ner på ”falska frilansare” – personer vars arbetssituation är precis som anställdas, men som inte har de rättigheter som anställda har. Enligt EU:s egna beräkningar är i dag 5,5 miljoner arbetstagare felklassificerade som egenföretagare, när de egentligen borde behandlas som anställda. Förslaget innehåller en lista med fem kriterier som ska fastställa om plattformen är en arbetsgivare (se faktaruta). Uppfylls minst två av dem ska plattformen enligt lag betraktas som arbetsgivare.

För dem som då räknas som anställda ger det bland annat rätt till minimilön, betald semester, bättre skydd mot arbetsolyckor och kollektiva förhandlingar. Blir förslaget verklighet innebär det stora kostnader för sektorn, enligt EU:s egna beräkningar så mycket som drygt 46 miljarder kronor årligen.