Grönt ljus för slopad energiskatt

Sverige kan komma att sänka bensin- och dieselpriset. Arkivbild

EU ger Sverige grönt ljus att tillfälligt slopa energiskatten på bensin och diesel. Beskedet från EU att Sverige kan komma att sänka bensin- och dieselpriset med tre respektive en krona under tre månader.

Beslutet togs under torsdagen den 29 september och var ett svar på den begäran om undantag som regeringen skickade in till EU-kommissionen i maj. Nu är det upp till den tillträdande regeringen om det verkligen blir en tillfälligt sänkt skatt, något som återstår att se. 

Beslutar regeringen att använda sig av undantaget behövs godkännande från riksdagen eftersom en slopad energiskatt skulle innebära flera miljarder i minskade skatteintäkter varje månad.