Svag tro på AI bland svenska företagare

Matt Rourke/AP/TT: Svenska företagsledare har större skepticism gentemot generativ AI jämfört med globala kollegor. Arkivbild.

Bara 18 procent av de svenska företagsledarna uppger att de har implementerat generativ AI i sin verksamhet det senaste året. Blickar man bortom Sveriges gränser ligger den siffran på 32 procent, visar PWC:s CEO Survey 2024, där 4 700 företagsledare från drygt 100 länder har deltagit.

Med bilden av Sverige som ett innovationsland i bakhuvudet så blir resultatet förvånande, enligt Sofia Götmar-Blomstedt som är vd på PWC Sverige.

"En anledning till att svenska företag inte kommit lika långt kan vara bristande insyn om hur generativ AI kan bidra till ökad produktivitet. En annan viktig förklaring är att den svenska debatten till stor del hittills fokuserat på riskerna med AI snarare än på möjligheterna", säger hon i ett pressmeddelande.

Svenska vd:ar har också en mer skeptisk syn på AI som en framgångsfaktor när de kikar i spåkulan. Fyra av tio tror att AI kommer öka kvaliteten på företagets produkter och tjänster det kommande året. Sex av tio kollegor utomlands svarar ja på frågan.

PWC:s enkät visar även på en generell ökad optimism i bolagens styrelserum. 38 procent av de tillfrågade företagsledarna tror på ökad global tillväxt nästa år, en knapp fördubbling jämfört med förra årets undersökning.