Kaunas blir nyckelknutpunkt i Rail Baltica-projektet

Knutpunkten i Kaunas kommer att innefatta huvudlinjen samt ankomst- och avgångsspåren för den europeiska järnvägslinjen vid Kaunas befintliga stationsbyggnad. Spåren med 1520 mm spårvidd kommer att flyttas till stationens södra sida. Karta: Rail Baltica

Den litauiska regeringen har godkänt en infrastrukturutvecklingsplan för järnvägsknutpunkten Kaunas i det europeiska järnvägsprojektet Rail Baltica. Vid ett möte nyligen beslutades även att inleda förfaranden för att förvärva mark för offentliga ändamål.

Mindaugas Tarnauskas, biträdande transportminister, betonade att Kaunas järnvägsknutpunkt kommer att förbinda spåren som omger staden från norr och söder, inklusive Kaunas järnvägsstation och tillfarterna till det intermodala terminalen i Kaunas. Den nya europeiska järnvägsinfrastrukturen förväntas ge ett viktigt bidrag till långsiktig socioekonomisk tillväxt i hela regionen och förbättra transportförbindelserna.

Markförvärv startar

En överenskommelse om att förbereda och genomföra projekt för att förvärva mark för allmännyttiga ändamål i Kaunas är planerad att undertecknas snart. Samtidigt pågår förberedelser för att planera Kaunas personstation och olika infrastrukturprojekt som väg- och järnvägsviadukter och järnvägsövergångar längs denna sträcka. Planeringsarbetet för dessa infrastrukturprojekt förväntas starta under första kvartalet.

Fem nya järnvägsviadukter

Som en del av utvecklingen av Kaunas järnvägsknutpunkt planeras byggandet av fem nya järnvägsviadukter och två nya broar över floden Jiesia, samt ombyggnad eller utvidgning av fem befintliga broar. Ett järnvägstunnel för den planerade dubbelspåriga sträckan nära Palemonas station samt sju bilvägstunnlar, ombyggnad av bilvägsviadukter och fotgängarövergångar är också planerade för att säkerställa säker trafik för fotgängare och fordon.

Järnvägssträckorna Palemonas - Kaunas - Jiesia och Palemonas - Kaunas vattenkraftverk - Rokai - Jiesia kommer att byggas som en del av infrastrukturutvecklingsplanens genomförande. Totalt kommer 120,8 km järnvägssträcka att byggas om eller nybyggas, och hela sträckan kommer att elektrifieras.

Speciella planer

Infrastrukturutvecklingsplanens lösningar för Kaunas knutpunkt presenterades för allmänheten i mars förra året. I juni godkände regeringen även särskilda planer för underhållsdepåer i Kaunas och Panevėžys.

Slutliga planeringsarbeten för andra sträckor, från Kaunas till Vilnius och från Jiesia (Kaunas) till den litauisk-polska gränsen, pågår för närvarande. Planer för infrastrukturutvecklingen förväntas bli godkända fram till mitten av 2024.

Uppfyller europeiska standarder

"Rail Baltica" är det största järnvägsinfrastrukturprojektet i Baltikums historia och kommer att skapa en elektrifierad, dubbelriktad järnvägsförbindelse som uppfyller europeiska standarder mellan Warszawa, Kaunas, Vilnius, Panevėžys, Riga, Perm och Tallinn. Den totala längden på Rail Baltica-sträckan i Baltikum är 870 km, varav 392 km i Litauen, 265 km i Lettland och 213 km i Estland.

Källa: Litauens transportministerium.