IMF:s varning: Sänk inte styrräntan för tidigt

Claudio Bresciani/TT: Rupa Duttagupta från Internationella valutafonden (IMF) i samband med sitt besök i Sverige.

En allt mer dämpad inflationsutveckling gör att Riksbanken nu öppnar för en räntesänkning redan i vår. Från marknadshåll är också bedömningen att den första räntesänkningen från nuvarande 4,00 procent ska ske redan i maj eller juni.

IMF lyfter dock i samband med sitt årliga besök i Sverige att man ska vara försiktig gällande en allt för snabb kursändring när det gäller penningpolitiken. Bedömningen från IMF:s sida är att den svenska inflationen ska uppgå till 2,6 procent under 2024 – det vill säga över Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent.

Det finns en försiktig optimism, ekonomin är fortfarande svag men förbättras gradvis. Efter att inflationen varit hög för lång tid så börjar den nu mattas av vilket är uppmuntrande, säger IMF:s Rupa Duttagupta i samband med sitt Sverigebesök.

Internationella valutafonden (IMF) bedömer nu att Sverige ska nå inflationsmålet under första halvåret 2025 samtidigt som svensk BNP-tillväxt kommer vara svaga 0,2 procent under året.

I samband med räntebeskedet förra veckan publicerade inte Riksbanken någon prognos men konstaterade att "indikatorer tyder på att inflationstrycket fortsätter att dämpas framöver". I november förra året bedömde dock Riksbanken att inflationen enligt KPIF-måttet skulle uppgå till omkring 2 procent från och med juni och under 2 procent i januari 2025.

Det största problemet är att kampen mot inflationen inte är vunnen ännu så man måste visa tålamod, säger Rupa Duttagupta.