SEB: Fler tror på stigande bostadspriser

Jessica Gow/TT: Fler tror på stigande bostadspriser. Arkivbild

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 45 procent, en ökning med 5 enheter från förra månaden, enligt SEB:s boprisindikator.

Samtidigt minskar andelen som tror på sjunkande priser med 1 enhet till 20 procent. Andelen som tror på oförändrade priser är oförändrad.

Sammantaget gör det att indikatorn ökar med 6 enheter i februari, från plus 19 till plus 25.

"I takt med att Riksbankens signaler om räntesänkningar blir allt tydligare väntas också optimismen att fortsätta stärkas. Däremot kan det dröja en bit in på hösten innan det omvandlas till en mer bestående positiv boprisutveckling", säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar.

Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.