Rekordmånga behöver hjälp med sina skulder

Anders Humlebo/TT: Antal personer som ansökt om skuldsanering 2019–2023.

Personer med en skuld som är så stor att den inte kan återbetalas inom överskådlig tid kan ansöka om så kallad skuldsanering hos Kronofogden.

Under 2023 ansökte 31 396 personer om skuldsanering, en ökning med 22 procent jämfört med föregående år.

Många hushåll har det tufft med ekonomin eftersom kostnaderna för boende, el och mat har ökat snabbt. Det påverkar troligen hur många som ansöker om skuldsanering, säger Per-Olof Lindh.

Unga drabbade

Han noterar också förändringar kring orsakerna bakom ansökningarna.

Tidigare angav merparten sjukdom eller arbetslöshet som skäl till ansökan om skuldsanering. I dag är det allt oftare konsumtionsskulder som är orsaken.

Hela kreditsamhället är uppbyggt på det här sättet: vi handlar betydligt mer på kredit i dag.

Betydligt fler unga, i gruppen 18-35 år, söker nu hjälp för sina skuldproblem, enligt Per-Olof Lindh.

Det är väldigt oroande, säger han.

Lagändring 2017

En stor ökning syntes i statistiken redan 2017 efter att en lagändring trätt i kraft året innan, som förenklade ansökningsprocessen. Sedan dess går det att ansöka digitalt och det är inte lika många uppgifter som efterfrågas, jämfört med tidigare.

Samtidigt får 6 av 10 (65 procent) avslag på sin ansökan, på grund av att de inte uppfyller kraven.

Många ansöker om skuldsanering när de hamnat i mer tillfälliga ekonomiska bekymmer, berättar Per-Olof Lindh.

Det är inte den gruppen skuldsanering riktar sig till. För dem är det bättre att titta på andra lösningar än att lägga tiden på en ansökan.

Agera i tid

Myndighetens budskap är att agera tidigt och inte gömma huvudet i sanden.

Vi rekommenderar folk att göra det test som finns på vår hemsida, där de som funderar på skuldsanering snabbt kan få ett svar om de uppfyller kraven eller inte.

Vårt bästa råd därefter är att ta hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. De hjälper dig hela vägen så att sannolikheten att få skuldsanering, och att klara av den, ökar, säger Per-Olof Lindh.

Sammantaget har cirka 52 000 personer en pågående skuldsanering just nu hos Kronofogden.

80 procent är skulder till privatpersoner och företag, som till exempel är kopplade till lån, krediter, konsumtion och telefoni. Resterande 20 procent är skulder till stat och kommun.