Ericsson ska leverera 5G till MSB

Henrik Montgomery/TT: Ericsson

Ericsson ska leverera 5G-nät till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Upphandlingen gäller det nätverk inom radionätet som utvecklas för verksamheter inom allmän säkerhet, räddningstjänst och försvar under manet Rakel G2, skriver Ericsson i ett pressmeddelande.

Implementeringen av det nya kärnnätet för 5G är tänkt att ske under 2024.