Bankernas bolånemarginaler växer igen

Fredrik Sandberg/TT: Färska siffror om bankernas bolånemarginaler från Finansinspektionen (FI). Arkivbild

Bankernas bruttomarginal på bolån ökade till 0,59 procentenheter i fjärde kvartalet 2023, enligt en rapport från Finansinspektionen (FI). Det kan jämföras med en marginal på 0,45 procentenheter i slutet av tredje kvartalet i fjol.

"Samtidigt är inlåningsräntorna jämförelsevis låga, vilket bidrar till bankernas höga lönsamhet", skriver FI i ett pressmeddelande.

Höjda boräntor gav högre marginal

Den ökade bruttomarginalen på bolån avspeglar att bankernas faktiska utlåningsränta på rörliga bolån höjdes, medan deras kostnader för att finansiera samma bolån var oförändrad, enligt FI.

Trenden uppåt för bolånemarginalen har hållit i sig sedan sommaren 2023, då bolånemarginalen var nere på 0,41 procentenheter – den lägsta nivån sedan juli 2009.

Före inflations- och räntechocken 2022–2023 kretsade bankernas bolånemarginaler på omkring 1,40–1,50 procentenheter. Men i den lågräntemiljön som då rådde tjänade bankerna betydligt mindre på inlåningsräntorna.

Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, uppmanar i en kommentar bankkunderna att jämföra villkoren för lån, sparprodukter och försäkringar och förhandla och välja det mest fördelaktiga alternativet.

Mer konkurrens kan pressa räntor

Detta skulle leda till ökad konkurrens på bankmarknaden och pressa bolåneräntorna, enligt Langemark.

FI räknar ut bankernas bolånemarginal genom att jämföra bankernas genomsnittskostnad de senaste 90 dagarna för ett nytecknat bostadslån med den ränta bankerna begär från sina kunder för ett bostadslån med samma löptid.

Beräkningen av bankernas kostnader utgår bland annat från räntorna på bankobligationer och bankens inlåningsräntor.