Visionen om en ny finländsk kustbana: Från Åbo till Uleåborg

Ett potentiellt alternativ är att använda europeisk spårvidd för att ansluta Finland med resten av Europas järnvägsnät. Arkivbild

Finlands Landskapsförbund startar en utredning för en ambitiös järnvägsförbindelse som skulle sträcka sig från Åbo till Uleåborg, med stopp i Vasa. Initiativet, lett av Österbottens förbund, syftar till att förlänga den befintliga banan från Helsingfors via Åbo och vidare norrut genom Björneborg, Vasa, och Karleby till Uleåborg, med slutdestination Torneå.

Utredningen, som finansieras gemensamt av de involverade landskapsförbunden, med Satakunta som bidrar med 15 000 euro, utforskar potentialen för att stärka regionens infrastruktur och ekonomi. En ny kustbana längs västkusten skulle inte bara underlätta frakt av varor och militärtransporter men även stödja den gröna omställningen genom att knyta samman landskapens centrum och hamnar.

För många omvägar

För närvarande är godstransporten huvudsakligen begränsad till landsvägar, med omvägar som krävs för järnvägstransport mellan vissa städer. En ny kustbana skulle också förbättra beredskapen i undantagstillstånd och underlätta för pendlare.

Värdefullt projekt

Trots att en ny kustbana stöds i landskapsplanerna och anses vara ett värdefullt projekt för regionens utveckling, ligger dess realisering fortfarande i framtiden, med omfattande kostnader och planeringsutmaningar som måste övervinnas.

Landskapsförbunden efterlyser statens deltagande i utredningsarbetet från början, medan en mer detaljerad utvärdering av projektet förväntas efter landskapsstyrelsens möte i slutet av februari.