Amerikanska banker i affär på 360 miljarder

Richard Drew: I USA köper banken Capital One konkurrenten Discover Financial genom att erbjuda Capital-aktier. Affären är värd drygt 360 miljarder i kronor – 35 miljarder i dollar.

USA:s tolfte största bank, Capital One, köper Discover Financial för 35 miljarder dollar, motsvarande över 360 miljarder kronor. Discovers aktieägare får aktier i Capital One som betalning.

Affären är den största hittills i år, i världen.

Båda är stora aktörer vad gäller kreditkort och har gynnats av att amerikanerna börjat använda kreditkort mer än tidigare. Samtidigt har de båda bolagen sett intäkterna minska och varit tvungna att reservera mer pengar för att kunna täcka upp för låntagare som kan få svårt med att betala av sina kortskulder.

Kreditförlusterna har ökat i takt med att amerikanerna använt slut på besparingar de haft och valt kreditkort och lån för att klara utgifterna.

Discover är på plats 33 i listan över USA:s största banker.