Renovering av järnvägsnätet i Tyskland: En stenig väg till modernisering

Godstågsoperatörerna uppmanar DB, den federala regeringen och delstaten Niedersachsen att anpassa sina planer för att möta järnvägsbranschens behov och stödja transportomställningen. Denna uppmaning understryker vikten av att snabbt och effektivt genomföra renoveringen av det tyska järnvägsnätet för att säkra dess framtid och bidra till klimatmålen. Foto: Deutsche Bahn

I juni 2022 presenterade Deutsche Bahn (DB) och Tysklands transportminister en ambitiös strategi för att renovera landets åldrande järnvägsnät. Planen inkluderar modernisering av 40 korridorer, motsvarande 15 procent av nätet, som ska genomföras i intensiva byggfaser om fem månader fram till år 2030.

Trots stöd från godstågsoperatörerna möter projektet ökande utmaningar, från kostnadsökningar till logistiska problem, vilket eskalerar konflikter särskilt i Bayern och Niedersachsen.

Peter Westenberger, VD för godstågsförbundet, uttrycker oro för att projektet inte ska förlora sig i ineffektivitet och överdriven PR. Han påpekar tre huvudproblem: kostnaderna för projekt som Riedbahn har skjutit i höjden från initialt 500 miljoner euro till nu 1,3 miljarder euro; planerade byggtider överskrids redan, vilket leder till längre trafikomläggningar; och brist på kapacitet för omledning av trafik under byggfaserna.

Innebär stora förseningar

Specifikt ifrågasätts planerna för två korridorer planerade till 2026, där godstågsoperatörerna kräver att de planerade avstängningarna används för att maximalt utöka kapaciteten på sträckorna. De motsätter sig också föreslagna omvägar som skulle innebära stora förseningar för godstrafiken och har föreslagit alternativa lösningar.

Källa: Deutsche Bahn/ LOK-report