Kinas import av rysk olja ökar kraftigt

Hasan Jamali AP/TT: Kina ökar importen av rysk råolja när andra länder drar ned. Arkivbild.

Raffinaderier i Kina – världens största oljeimportör – tar in allt större volymer av rysk sokololja, en typ av råolja. Ökningen sker samtidigt som bland annat Indien dragit ned på rysk olja till följd av oro för att bryta mot västliga sanktioner med anledning av Ukrainakriget.

Hittills i februari har kinesiska raffinaderier tagit emot 168 000 fat rysk råolja per dag, vilket är tre gånger så mycket som i januari. Nivån kan jämföras med snittimporten under 2023, som låg på 53 000 fat rysk råolja per dag, enligt analysföretaget Kpler.

Indien avbröt helt importen av rysk olja i december och januari, men har i februari importerat 119 000 fat rysk råolja per dag. Det kan jämföras med 140 000 rysk råolja per dag, som var Indiens importvolym i fjol.