Flest testbäddar i Göteborgsregionen

Bild: Business Region Göteborg

Göteborgsregionen har flest testbäddar i Sverige. Det har Business Region Göteborg räknat ut.

En testbädd kan se ut på många olika sätt, exempelvis ett hyreshus där forskningen flyttat hem till de boende, tester med självkörande fordon eller forskning i maritima miljöer. Utvecklingsmiljön kan vara både simulerad och verklig, allt för att utveckla och testa innovativa, hållbara lösningar och affärsmöjligheter.

För att testa och utvärdera sin innovation eller tjänst och utveckla den vidare används ofta en testbädd.

– Testbädden är en öppen arena som gör det enkelt för såväl startup- och småbolag som medelstora företag att starta projekt. I stället för att betala för all infrastruktur själv hyr du in dig på en testbädd och kan snabbare komma ut på marknaden. Allt finns färdigt på plats för att stötta de som vill bidra till utvecklingen, säger Rasmus Heyman, gruppchef på Samverkan & Innovation på Business Region Göteborg, i ett pressmeddelande.

Business Region Göteborg delar in testbäddar i tre kategorier:

- Labb: Enskilda egenskaper eller funktioner testas i kontrollerad och avgränsad miljö, till exempel Chalmers materialanalyslaboratorium och RISE:s testbädd för hybridteknik för fordonsframdrivning där exempelvis batterier kan testas för flertalet olika sorters fordon.

- Konstruerad eller simulerad användarmiljö: Test eller demo på systemnivå av hela produkter, tjänster eller processer. AstaZero, som har testbanor för fordon för allt från motorvägsmiljöer till uppbyggda stadsmiljöer, är ett exempel på en konstruerad miljö.

- Verkliga miljöer: Tekniker eller processer testas i och av den verksamhet för vilken de är avsedda att användas i. Ett exempel på det är ElectriCity, där ett nytt kollektivtrafiksystem testades på en busslinje mellan Lindholmen och Johanneberg.