Inlandsbanan och snabb upprustning på agendan vid Förvarsministerns besök i Filipstad

Inlandsbanan Foto: lasse nystedt/unsplash

Under sitt besök i Filipstads och Hällefors kommuner nyligen förmedlade försvarsminister Pål Jonson ett kraftfullt budskap om det allvarliga säkerhetspolitiska läget som Sverige står inför. Enligt Filipstads Tidning låg ministerns huvudfokus på att påskynda upprustningen av totalförsvaret för att möta de växande hoten och osäkerheterna i omvärlden.

Vid ett möte om infrastruktur, där flera tongivande politiker och näringslivsrepresentanter deltog, framhöll Jonson betydelsen av att snabbt stärka Sveriges totalförsvar. Bland deltagarna märktes kommunalråden Christer Olsson och Patrik Fornander, tillsammans med landshövding Georg Andrén och andra ledande aktörer. Det framgick tydligt att frågorna om infrastruktur och försvar inte bara är abstrakta. politiska diskussioner utan ämnen som berör vardagen för medborgarna, rapporterar Filipstads Tidning

Jonson pekade på behovet av en robust infrastruktur över hela landet, inklusive järnvägar och vägar. Han underströk särskilt vikten av att kunna garantera pålitliga transportvägar och omledningsmöjligheter vid behov, särskilt med tanke på Sveriges Nato-medlemskap och den ökade pressen på att stärka försvaret. Denna insikt är inte bara relevant för större städer utan har också stor betydelse för landsbygdens infrastruktur och samhällen.

Jonsson nämnde att NATO och EU har fonder för infrastrukturprojekt i medlemsländerna. Enligt Filipstads Tidning nämnde han att Trafikverket exempelvis nyligen fick 611 miljoner kronor från EU för att förbättra militär rörlighet, inklusive projekt som Malmbanan.

Kommunalråd Christer Olsson betonade vikten av att öppna Inlandsbanans södra del för näringslivet och att återuppta kalkbrytningen i Gåsgruvan för landets självförsörjning på kalk.

Otto Nilsson, vd för Inlandsbanan, förklarade fördelarna med järnvägen för militär logistik och nämnde att försvarsmakten redan använder Inlandsbanan för tunga transporter. Inlandsbanan är redo att återöppna södra delen och ser järnvägen som oslagbar för att snabbt och enkelt transportera tunga fordon och många soldater. Det finns även planer på en omlastningsplats i Rämmen för att frakta gods, särskilt från Uddeholm, som strävar efter en grön omställning och föredrar järnvägstransporter för deras miljövänlighet.

Källa: Filipstads Tidning